Hoekstra landgoed BV
Home  |  Vorige pagina

De Peinder Mieden

De Peinder Mieden. De naam welke bewoners van De Pein aan het gebied hebben gegeven. Mieden: natte percelen grasland omzoomd door elzenwallen bij de Pein. Ooit mede door monnikken ontgonnen.


Nu een uniek gebied, bijna 90 hectare groot met langgerekte weilanden van de Kletten naar de Burmaniasloot, omzoomd door volle elzensingels.

Binnen het concept "Nieuwe Marke" is het gebied herontwikkeld om "de kwaliteit en publieke toegankelijkheid te verhogen en tegelijkertijd tegemoet te komen aan de vraag naar buiten wonen". In dit concept worden de bewoners eigenaar en beheerder van het natuurgebied waarin ze wonen, waarbij het natuurgebied zelf openbaar toegankelijk wordt.


Inmiddels zijn de meeste van de 45 woningen gebouwd en bewoond en een kudde koeien houdt de weilanden open. De koeien lopen letterlijk tussen de woningen door. De woonpercelen zijn hiervoor afzonderlijk afgerasterd.De natuur ontwikkelt zich spontaan met op de hogere delen bloemrijke graslanden, en langs de randen rietzomen. Op de laagstgelegen percelen blijft het water lang staan, ze zijn drassig en inmiddels heeft de kievit er haar eerste jongen grootgebracht. Soms wordt er in de winter geschaatst.Peinder Mieden Peinder Mieden
Peinder Mieden Peinder Mieden
Verder naar foto's